Stickman Striker

works_stickmanstriker_material01

Người chơi sẽ thao tác với nhân vật người gậy Stickman để hạ gục quân địch đang áp sát mình để tiến lên phía trước! Người chơi có thể tấn công, di chuyển với thao tác đơn giản! Tránh sự tấn công của quân địch, ngắm và tấn công vào những vị trí bất ngờ


badge_appstore


badge_googleplay