Virtual Reality – vi – KICK ENTERTAINMENT

Với sự hỗ trợ của team VR của Kayac chúng tôi có thể đảm nhiệm toàn bộ các công đoạn của dự án

Là một điểm đến one-stop cho khách hàng chúng tôi có thể đảm nhiệm toàn bộ các công việc từ chế tác hỉnh ảnh , nguyên liệu CG cho đến phát triển hệ thống VR với sự hỗ trợ của đội ngũ VR bên Kayac Nhật bản

Các bạn có thể tham khảo các sản phẩm của đội ngũ VR của Kayac (Có thể xem ở chế độ VR)

Chúng tôi xin gửi đến các bạn chi phí offshore hình ảnh CG phù hợp với yêu cầu khách hàng, phát huy các bí quyết kinh nghiệm chế tác hình ảnh CG đã có, chủ yếu trong lĩnh vực game

 • Charactor Modeling & Motion
  Nhân công 15 Ngày làm việc
  Chi phí ¥150,000
  Môi trường phát triển Maya, 3ds Max
 • Background Modeling
  Nhân công 15 Ngày làm việc
  Chi phí ¥180,000
  Môi trường phát triển Maya, 3ds Max
 • Mechanic Modeling & Texture
  Nhân công 6 Ngày làm việc
  Chi phí ¥60,000
  Môi trường phát triển Maya, 3ds Max
 • Photo Realistic Modeling
  Nhân công 20 Ngày làm việc
  Chi phí ¥400,000
  Môi trường phát triển Maya, 3ds Max
back to top