OKR : Chìa Khóa Đến Thành Công

Trước tiên chúng ta cần hiểu OKRs là hệ thống đơn giản giúp một công ty tổ chức và thi hành những mục tiêu được đề ra. OKRs đưa ra trọng tâm và phân loại ưu tiên, tập trung nỗ lực của nhóm và đảm bảo rằng mọi người đang làm việc vì một mục đích chung. Chính vì thê mà công ty chúng tôi đã lựa chọn OKR để áp dụng vào phương châm phát triển của công ty.
Dựa vào OKR chúng tôi đã tìm ra được mục đích chung để hướng tới, cùng nhau phát triển công ty mình và từ đó mỗi cá nhân cùng cố gắng để đưa ra các hướng giải quyết công việc của mình sao cho hiệu quả nhất, và đặt ra cho mình những mục tiêu để đạt được những kết quả then chốt. Và khi mọi người cùng nhìn chung về một hướng thì công ty chắc chắn sẽ vận hành tốt và đưa chúng ta đến những bước tiến đột phá.
Lợi ích khi áp dụng OKR quản trị hiệu suất liên tục trong doanh nghiệp:
Việc thực hiện OKR thường xuyên theo định kỳ sẽ giúp chúng ta có hoạt động kiểm tra, xem xét lại và thay đổi tiến trình công việc cho phù hợp
Nó giúp tập trung tạo ra sức mạnh, động lực cho toàn nhân viên
Hỗ trợ chúng ra nhận ra phương thức thực hiện mục tiêu hiệu quả
Giúp chúng ta nhận được những phản hồi thực tế; rèn luyện suy nghĩ kỷ luật; đo lường quá trình thực hiện; tập trung nỗ lực của nhân viên; truyền đạt chính xác mục tiêu
Kết nối và công nhận :Với tiến trình công việc rõ ràng và minh bạch, sẽ hỗ trợ chúng ta và doanh nghiệp rất nhiều trong việc công nhận năng lực và khen thưởng, chúc mừng lẫn nhau khi hoàn thành được kết quả công việc như mong đợi. Đây thực sự chính là năng lượng tích cực để có thể thúc đẩy cả đội ngũ phát triển. Không chỉ thế, việc này còn giúp công nhận những đóng góp của bản thân đến sự thành công của cả doanh nghiệp. Ngoài ra, nó còn phản ánh tiến trình công việc của bạn và quảng bá thương hiệu cá nhân chính mình, bạn cũng nên tán thưởng mình vì những thành công đã đạt được.
Trong hệ thống OKR, mỗi cá nhân thông thường chỉ nên có tối đa 5 mục tiêu, mỗi mục tiêu không nên có quá 4 kết quả then chốt để mọi người tập trung đạt được các kết quả trọng yếu, tránh dàn trải.
Khi chúng ta thiết lập OKR, cần lưu ý hai điểm như sau:
1. Đối với Mục tiêu – Objectives:
Mỗi cấp trong công ty (Công ty, phòng ban, nhóm và cá nhân) cần có 3 – 5 mục tiêu. Các mục tiêu có một điểm kết thúc hữu hạn (ví dụ: mở rộng thị trường Việt Nam) hơn là không có điểm dừng (ví dụ: mở rộng thị trường quốc tế).
Mục tiêu đặt ra đầy sự thách thức thậm chí gây khó chịu một chút nên vì thế, tại Google, đạt 70% mục tiêu đã được coi là thành công và đạt 100% thì kết quả này được xem như ngoài sức mong đợi.
2. Đối với Kết quả then chốt – Key Results:
Mỗi mục tiêu cần có 03 Kết quả then chốt.
– Kết quả then chốt phải đo lường được, ví dụ: “liên hệ với 10 nhà báo” thay vì “phát triển mối quan hệ với các nhà báo”.
– Kết quả then chốt chính là các bước để hoàn thành mục tiêu, nếu bạn hoàn thành các Kết quả then chốt, có nghĩa bạn đã hoàn thành mục tiêu.
– Kết quả then chốt thể hiện kết quả hơn là hành động, ví dụ “Xuất báo cáo kênh chuyển đổi” thay vì “phân tích kênh hiệu suất kênh chuyển đổi”.
Khi muốn áp dụng OKR vào công ty IT, nên thiết lập OKR có định hướng vì trong cây mục tiêu này, tất cả các mục tiêu đều hướng đến mục tiêu cấp cao nhất, nhưng không bị ràng buộc nghiêm ngặt giữa các Mục tiêu và Kết quả then chốt ở các cấp khác nhau trong tổ chức. Đối với tổ chức muốn linh hoạt hơn trong việc thiết lập mục tiêu thì chúng ta nên sử dụng phương pháp này. Và kết quả khi chúng ta áp dụng phần mềm này thì sẽ đẩy mạnh được một số các ưu điểm:
Tập trung vào những gì quan trọng nhất
Cộng hưởng mọi nguồn lực để đạt được mục tiêu
Không áp đặt và hướng tới sự hiệp đồng cao nhất.
Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ những giá trị họ tạo ra: họ đã đóng góp gì cho mục tiêu chung của tập thể
Xây dựng văn hóa đo lường: mọi hoạt động đều được định lượng hóa.
Chúng tôi lựa chọn OKRs để đưa vào áp dụng trong công việc thực tế và kết quả mà nó mang lại đã giúp chúng tôi phát triển và ngày càng vững mạnh hợn.